Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FMP WPF GPL-3.0 78% 161 640 92 3 Browse
Project website https://github.com/royce551/freshmusicplayer-wpfui
Translation license GPL-3.0 FMP WPF
Number of strings 756
Number of words 2,520
Number of characters 14,602
Number of languages 7
Number of source strings 108
Number of source words 360
Number of source characters 2,086
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Danish Browse
Dutch Browse
English 55 2 Browse
German 44% 44% 60 266 26 Browse
Portuguese 18% 18% 88 315 9 Browse
Turkish 87% 87% 13 59 2 Browse
Vietnamese 1 Browse
None

Pushed changes

FRESHMusicPlayer / FMP WPF

Pushed changes 3 days ago
None

Committed changes

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Committed changes 3 days ago
Akribes

Translation changed

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

FMP needs to restart to apply your changes.
OFMP moet opnieuw worden opgestart om je wijzigingen toe te passen moet FMP worden herstart.
3 days ago
Akribes

Translation changed

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Reset settings to default
ConfiguratieInstallingen naar standaarden herstellen
3 days ago
Akribes

Translation changed

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Playtime Logging
Afspelen Tracereltijd Loggen
3 days ago
Akribes

New translation

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Add Folder
Map Toevoegen
3 days ago
Akribes

New translation

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

FMP will import new tracks from these folders:
FMP zal nieuwe nummers importeren uit deze mappen:
3 days ago
Akribes

New translation

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Auto Import
Auto-importeren
3 days ago
Akribes

New translation

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Delete
Verwijderen
3 days ago
Akribes

New translation

FRESHMusicPlayer / FMP WPFDutch

Scanning for new tracks...
Aan het scannen voor nieuwe nummers...
3 days ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year