Translation

DisplaySettings
If items on the screen are too small, you can scale them up to make them easier to see.
81/870
ComponentTranslation
This translation Translated theDesk/theDesk Display
Nếu mục trên màn hình quá nhỏ, bạn có thể phóng to các mục để cho bạn xem dễ hơn.
Following strings have different sources but same context.
Translated theDesk/theDesk Display
200% (192 DPI)
Translated theDesk/theDesk Display
150% (144 DPI)
Translated theDesk/theDesk Display
125% (120 DPI)
Translated theDesk/theDesk Display
100% (96 DPI)
Translated theDesk/theDesk Display
TỶ LỆ PHÓNG TO
Translated theDesk/theDesk Display
Vị trí thực của bạn sẽ bị gửi đến MET Norway để xác định thời gian mặt trời mọc và lặn.
Translated theDesk/theDesk Display
Điều chỉnh màn hình
Translated theDesk/theDesk Display
Đổi độ phân giải và sắp xếp màn hình của bạn
Translated theDesk/theDesk Display
MÀN HÌNH
Translated theDesk/theDesk Display
Tắt
Translated theDesk/theDesk Display
Bật
Translated theDesk/theDesk Display
Theo mặt trời
Translated theDesk/theDesk Display
Cường độ
Translated theDesk/theDesk Display
Lên lịch Redshift
Translated theDesk/theDesk Display
Redshift chặn ánh sáng màu lam để cho bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm
Translated theDesk/theDesk Display
REDSHIFT
Translated theDesk/theDesk Display
Màn hình

Loading…

vicr123

Translation changed

theDesk / theDesk DisplayVietnamese

If items on the screen are too small, you can scale them up to make them easier to see.
Nếu mục trên màn hình quá nhỏ, bạn có thể phóng to các mục để cho dễbạn xem dễ hơn.
5 months ago
If items on the screen are too small, you can scale them up to make them easier to see.
Nếu mục trên màn hình quá nhỏ, bạn có thể phóng to các mục để cho dễ xem hơn.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
DisplaySettings
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
plugins/DisplayPlugin/translations/vi_VN.ts, string 26